Повідомлення

Зобов’язання щодо повідомлення

Контроль державної допомоги вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або заходи індивідуальної допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, наказів, постанов, указів) до Антимонопольного  Комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи така державна допомога є допустимою згідно правил державної допомоги.

«Попередній» означає до здійснення заходу. Це означає, що надавач допомоги, повинен дочекатися рішення АМКУ, перш ніж він введе захід у дію ( «standstill clause», що означає що ДД не може бути надана поки не отримано позитивне рішення АМКУ). Після того, як АМКУ погодить цей захід, він стає заходом чинної допомоги.

Зобов'язання щодо повідомлення не тільки охоплює плани щодо нових заходів, але також плани суттєвої зміни чинних заходів державної допомоги.

Винятки з зобов’язання щодо повідомлення

Існують виключення з обов’язкового повідомлення, тобто:

  1. Незначна допомога, тобто допомога, яка не перевищує гривневий еквівалент 200 000 євро на суб'єкт господарювання протягом будь-якого періоду в 3 фінансових роки (гривневий еквівалент 100 000 євро в галузі автомобільного транспорту);
  2. Індивідуальна допомога на основі “програми допомоги” (наприклад, акт, положення, наказ, постанова, указ тощо), де програма допомоги була затверджена АМКУ - іншими словами, якщо АМКУ дає зелене світло для програми державної допомоги, індивідуальна допомога за програмою може бути надана без подальшого дозволу АМКУ;
  3. Внесення змін до чинних заходів державної допомоги, що мають технічний або адміністративний характер - якщо ці зміни не впливають на рішення АМКУ про допустимість державної допомоги.
  4. Внесення змін до чинних заходів державної допомоги, які передбачають лише збільшення бюджету чинної програми державної допомоги не більше ніж на 20 відсотків бюджету, затвердженого рішенням АМКУ;
  5. Державна допомога, звільнена від повідомлення згідно із Законом про державну допомогу (ЗДД), так звана допомога за блоковим виключенням, коли АМКУ надає попереднє та автоматичне погодження заходів допомоги, які відповідають умовам, встановленим АМКУ в правовому документі. В даний час це положення ЗДД не використовується.

 Порядок повідомлення про нову державну допомогу

Повідомлення повинно містити всю інформацію, необхідну для АМКУ, щоб мати можливість правильно оцінити допомогу, таку як ціль допомоги, її розмір, тривалість, форма, правова основа, допустимі витрати, бюджет заходу, надавачі державної допомоги та одержувачі.

Повідомлення подається за спеціальними формами залежно від предмета повідомлення (наприклад, нова програма допомоги, нова індивідуальна допомога або зміна чинної програми допомоги).

Наступна схема пояснює основні кроки та можливі результати першої фази процесу повідомлення.


<= Контроль державної допомоги <= Процедурні правила