Форма для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році

Назва: Форма для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році