Вибіркова перевага

Надання державної допомоги означає, що вибіркова перевага надається суб'єкту господарювання з державних (громадських) ресурсів.

·     Перевага - це будь-яка економічна вигода, яку суб'єкт господарювання не міг би отримати за звичайних ринкових умов, тобто за відсутності втручання держави.

·     Важливим є лише вплив заходу на суб'єкт господарювання, а не причина та ціль державного втручання.

·     Щоразу, коли фінансовий стан суб'єкта господарювання покращується внаслідок втручання держави на умовах, що відрізняються від звичайних ринкових умов, є перевага.

·     Форма заходу також не має значення при встановленні, чи надає він економічну перевагу суб'єкту господарювання. Це може бути як приплив грошових коштів, так і звільнення від економічного тягаря (тобто передача ресурсів або звільнення від зборів, які суб'єкт господарювання зазвичай має нести).

·     Виключається перевага, коли економічні операції здійснюються державними органами відповідно до звичайних ринкових умов (відповідно до поведінки приватного оператора на ринку, що знаходиться у порівнянні).

·     Відсутність переваги (доказ того, що поведінка держави подібна до поведінки гравця на ринку) виключає державну допомогу, хоча залучаються державні (громадські) ресурси.

·     «Вибірковість» переваги означає, що даний захід застосовується лише до певного суб'єкта господарювання, групи суб'єктів господарювання, певних галузей економіки або регіонів.

·     «Вибірковість» може бути наслідком дискреційної адміністративної практики.

·     Якщо державні заходи не є вибірковими, незважаючи на надання переваг суб'єктам господарювання, не надається державна допомога. Це трапляється, коли заходи застосовуються до всіх суб'єктів господарювання у всіх галузях економіки в певній державі. Типовий приклад стосується фіскальних (податкових) заходів, відкритих для всіх суб'єктів господарювання і не обмежених виробництвом певної продукції чи певними економічними операціями. Однак невибірковий (загальний) характер заходів є дуже рідкісним.


Детальніше про тлумачення вибіркової переваги в Європейському Союзі див. Розділи 4 та 5 Повідомлення Комісії щодо поняття державної допомоги, як зазначено у статті 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (Поняття допомоги).

<= Контроль державної допомоги <= Основні принципи державної допомоги