ЕСДД

Експертна система 

  • комп'ютерна система, здатна частково замінити фахівця-експерта у вирішенні проблемної ситуації
  • може бути реалізована, як штучний інтелект, або як набір запитань та відповідей, який призводить до отримання певних висновків
  • призначена для зменшення навантаження на експертів за рахунок попереднього опитування користувача