Допомога для сфери широкосмугового зв’язку

СУТНІСТЬ ДОПОМОГИ ДЛЯ СФЕРИ ШИРОКОСМУГОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Широкосмугові мережі мають вирішальне значення для територіальної зв'язності та сприяють більш конкурентоспроможному, інноваційному та сталому ринковому господарству.

Державні заходи щодо інвестицій у широкосмугові мережі  зазвичай стосуються такої економічної діяльності, як будівництво, експлуатація та надання доступу до широкосмугової інфраструктури або надання можливості підключення кінцевим користувачам, і, якщо вони не відповідають принципу приватного оператора, підпадають під дію правил державної допомоги.

Метою контролю державної допомоги у сфері широкосмугового зв'язку є забезпечення того, щоб заходи державної допомоги призвели до вищого рівня або більш високого відсотку покриття та проникнення широкосмугового зв'язку, ніж це було б без державної допомоги. Втручання держави повинно максимально обмежити ризик витіснення приватних інвестицій, а отже, спотворення конкуренції. Метою є використання державних коштів для розширення покриття широкосмугового зв'язку в районах, де комерційні оператори не мають стимулу інвестувати та прискорювати розгортання високошвидкісних мереж зв'язку наступного покоління (NGA).

 ОЦІНКА ДОПУСТИМОСТІ

  • У деяких випадках забезпечення мережі широкосмугового зв'язку можна оцінити за правилами ПЗЕІ, але за таких умов:
   • проект має вирішувати проблему ринкової неспроможності лише у непоєднаних районах, де приватні інвестори не в змозі забезпечити найближчим часом адекватне покриття широкосмугового зв'язку для всіх користувачів, залишаючи таким чином значну частину населення без зв'язку ("білі плями");
   • мережа повинна пропонувати універсальне з'єднання для всіх житлових приміщень та територій підприємств у білих плямах;
   • мережа має бути лише пасивною, технологічно нейтральною та відкритою оптовою інфраструктурою. Надавач ПЗЕІ повинен пропонувати відкритий оптовий доступ на недискримінаційній основі;
   • роздрібні послуги повинні бути виключені;
   • жодне виняткове або спеціальне право не може надаватися надавачеві ПЗЕІ.
  • В інших випадках можуть бути застосовні положення щодо регіональної допомоги для первинних інвестицій, або
  • Конкретні положення згідно з Керівними принципами широкосмугового зв'язку або GBER на основі статті 107 (3) (c) ДФЄС (допомога для сприяння розвитку певної економічної діяльності) з дотриманням принципів необхідності, пропорційності, стимулюючого ефекту, недоліків ринку та прозорості. Разом ці умови гарантують, що спотворюючий вплив допомоги буде максимально обмеженим.

КОНКРЕТНІ ВИМОГИ

a) Державні органи влади зобов'язані визначити цільову зону втручання та класифікувати її як білі, сірі, чорні зони NGA з точки зору наявної та запланованої найближчим часом інфраструктури (зазвичай три роки), на основі детального картографування та громадських консультацій з урахуванням різних технологій.

БІЛІ ЗОНИ NGA: де НЕМАЄ  чи не заплановано в найближчому майбутньому мережі NGA (Швидкість завантаження > 30 Мбіт/с).

СІРІ ЗОНИ NGA: де представлена чи запланована в найближчому майбутньому ОДНА  мережа NGA.

ЧОРНІ ЗОНИ NGA: де представлено чи заплановано в найближчому майбутньому ДВІ або БІЛЬШЕ  мереж NGA. 

б) Державна допомога має надавати суттєве покращення у порівнянні з тим, що може запропонувати наявна чи запланована інфраструктура, приносячи на ринок значні нові інвестиції у широкосмугову мережу та значні нові можливості з точки зору ємності, швидкості та конкуренції («покрокова зміна»).

в) Одержувачів слід відбирати шляхом відкритого, конкурентного, технологічно нейтрального процесу, заснованого на прозорих, недискримінаційних критеріях, що дозволяють відібрати найбільш економічно вигідну пропозицію. Виняток може бути зроблено, коли державні органи влади розгортають мережу та керують нею безпосередньо або через власну юридичну особу, яка їй повністю належить.

г) Мережа, що підтримується громадськістю, повинна забезпечувати ефективний відкритий та недискримінаційний оптовий доступ третім сторонам відповідно до принципу технологічної нейтральності.

д) Оптові ціни доступу повинні ґрунтуватися на принципах ціноутворення, встановлених Національним регулюючим органом, або шляхом бенчмаркінгу.

е) Рекомендується використовувати існуючу інфраструктуру, щоб уникнути зайвого та марного дублювання існуючих мереж та зменшити обсяги державного фінансування

є) Надавач, повинен регулярно контролювати та наглядати за відповідністю державної допомоги. Для проектів, розмір допомоги яких перевищує 10 млн. євро, необхідно запровадити механізм повернення, який забезпечить відсутність надмірної компенсації.

ж) Звіти про впровадження програми, які надсилатимуться Комісії кожні два роки, а також щорічні звіти щодо витрат державної допомоги. Для забезпечення прозорості вся відповідна інформація щодо заходів допомоги повинна бути опублікована у загальному доступі.

Державна допомога для фіксованого широкосмугового зв'язку дозволена переважно в білих зонах NGA.

Розгортання фіксованого широкосмугового зв'язку в сірих зонах NGA може бути допустиме для державної підтримки, коли було продемонстровано ринкову неспроможність, що призвело до процесу картографування та громадських консультацій (тобто для районів, де є чи планується одна інфраструктура, здатна забезпечити надійну швидкість завантаження вище 30 Мбіт/с, але не в змозі забезпечити надійні вищі швидкості, такі як завантаження 100 Мбіт/с або вище). "Покрокову зміну" можна продемонструвати, якщо мережа з підтримкою забезпечує принаймні подвоєння швидкості завантаження.

Розгортання фіксованого широкосмугового зв'язку в чорних зонах NGA може бути допустиме для державної підтримки лише за більш жорстких умов. Зокрема, слід продемонструвати, що: (i) існуючі або заплановані мережі NGA не досягають приміщень кінцевого користувача за допомогою оптоволоконних мереж; (ii) найближчим часом ринкова ситуація не розвивається до конкурентного надання послуг швидкістю понад 100 Мбіт/с; (iii) є попит на такі якісні покращення; (iv) нова мережа має бути лише оптовою.

Державна допомога для мобільних мереж

Традиційно інвестиції в мобільну інфраструктуру в основному фінансуються приватно. Державна допомога для забезпечення доступності послуг мобільного голосового зв'язку та передачі даних, включаючи державну допомогу для мереж 4G або 5G, має сприяти розвитку економічної діяльності та повинна обмежуватися зонами з ринковими нестачами, правильно визначеними на основі картографування та громадських консультацій щодо покриття мобільного зв’язку.

Наприклад, неспроможність ринку може бути продемонстрована там, де мобільні мережі не були розгорнуті або де доступні лише мобільні мережі, здатні підтримувати послуги мобільного зв’язку до 2G/3G, і там, де немає мобільних мереж 4G та/або 5G, або не заплановано у найближчому майбутньому.

Подібно до умов фіксованих широкосмугових мереж, приватних одержувачів слід відбирати шляхом процесу конкурентоспроможного та технологічно нейтрального відбору, повинен бути гарантований повний відкритий та рівний доступ до підтримуваної інфраструктури, а інфраструктура, на яку надається допомога, повинна принести суттєве покращення у порівнянні з існуючими або запланованими мобільними мережами.

Проекти, що становлять спільний інтерес у галузі інфраструктури транс європейського цифрового з'єднання, мають право на отримання допомоги за умови, що одержувач вносить мінімум 25% фінансового внеску за рахунок власних ресурсів, проект обирається Комісією або незалежним фінансовим посередником/експертами, призначеними Комісією, проект забезпечує можливості підключення, що виходять за рамки існуючих юридичних зобов’язань, і забезпечує відкритий оптовий доступ для третіх сторін.

Для того, щоб полегшити дистанційну роботу, онлайн освіту та послуги з навчання, державна допомога може бути надана у вигляді ваучерів на зв’язок для споживачів, а також для МСП у тих районах, де було виявлено неспроможність ринку. В принципі, термін дії ваучерної програми не повинен перевищувати 24 місяців. Ваучери покриватимуть до 50% загальних витрат на встановлення та щомісячну плату за підписку на послугу широкосмугового доступу до Інтернету зі швидкістю завантаження не менше 30 Мбіт/с для споживачів та не менше 100 Мбіт/с для МСП.

Допомога, що надається галузі широкосмугового зв'язку, підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти законів, положень, рішень, договорів, розпоряджень, постанов, наказів) Антимонопольному комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи така державна допомога є допустимою згідно з правилами державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ

 • Статті 52, 52a, 52b та 52c Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 р. Про оголошення деяких категорій допомоги допустимими для внутрішнього ринку із застосуванням статей 107 та 108 Договору (OJ L 187, 26.6.2014, стор. 1-78) із змінами, внесеними Регламентом Комісії (ЄС) № 1237/2021 (OJL 370, 29.7.2021, с. 39-74) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1237&from=EN

Цей регламент буде діяти до 31 грудня 2023 року.