Тимчасові заходи державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

Сутність тимчасової державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

У ЄС були призначені заходи тимчасової допомоги для забезпечення ліквідності бізнес-середовища, збереження безперервності економічної діяльності та працевлаштування під час спалаху COVID-19, а також для заохочення інвестицій у продукти, необхідні для подолання кризи.

Спалах COVID-19 також спричинив шкоду Україні, тому спеціальні критерії допустимості державної допомоги (далі "Критерії") були встановлені на підставі підпункту 2 пункту 5 статті 5 ЗДД та застосовуватимуться лише протягом періоду карантину та через шість місяців після його скасування.

Тимчасові заходи допомоги доповнюють заходи підтримки, які можуть бути використані державою згідно з існуючими правилами державної допомоги (тобто регіональна допомога, незначна допомога, допомога на дослідження, розвиток та інвестиції, допомога на порятунок та реструктуризацію, тощо).

 Особливі вимоги

Тимчасова допомога може бути надана у вигляді грантів, субсидій на відсоткові ставки, гарантій, субсидійованих позик, податкових пільг та відстрочки сплати внеску на соціальне страхування, податків, зборів та обов’язкових платежів.

Тимчасова допомога не може бути надана суб’єктам господарювання, які 31 грудня 2019 року вже були у скруті, крім  малих та середніх підприємству скруті на початку  періоду карантину, за умови, що вони не підлягають процедурі банкрутства та не отримали допомоги для відновлення платоспроможності або реструктуризації.

Тимчасова допомога може бути надана у таких випадках:

1. Державна допомога у розмірі до 400 тисяч євро для всіх підприємств, які постраждали від карантину (далі “400 тисяч допомоги”):

  • 400 тисяч допомоги може бути надано лише за програмою допомоги;
  • загальна сума допомоги у розмірі 400 тисяч на одного суб’єкта господарювання не може перевищувати гривневий еквівалент 400 000 євро;
  • якщо допомога у розмірі 400 тисяч має форму гарантій або позик, номінальна сума заходу кваліфікується як допомога;
  • якщо допомога у розмірі 400 тисяч має форму податкової пільги, податкове зобов’язання, щодо якого надається пільга, має виникнути протягом періоду карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після скасування карантину.

 2. Інвестиційна державна допомога на виробництво відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, розповсюдженням та лікуванням COVID-19 (далі “Інвестиційна допомога на продукти COVID”):

  • Інвестиційна допомога на  продукти COVID може бути надана для виробництва відповідних товарів для боротьби зі спалахом коронавірусу, таких як: лікарські засоби (включаючи вакцини), активні фармацевтичні інгредієнти, медичне та лікарняне обладнання та дезінфікуючі засоби, необхідна сировина, тощо;
  • Інвестиційний проект має бути завершений протягом шести місяців після скасування карантину;
  • Допомога може бути надана до 80% інвестицій. Додаткові 15 відсоткових пунктів можна додати, якщо допомога має форму гранту чи податкової пільги, а інвестиції завершуються протягом двох місяців;
  • Жодна інша державна допомога не допускається для інвестицій, які отримують вигоду від інвестиційної допомоги на продукти COVID;
  • Суб'єкти господарювання, включаючи МСП, які були у скруті 31 грудня 2019 року, виключаються з цього заходу.

3. Державна допомога у вигляді нових гарантій за індивідуальними позиками (далі: Гарантія Covid):

  • Сума гарантії пов'язана з масштабами економічної діяльності суб'єкта господарювання, посилаючись на його фонд заробітної плати, оборот або ліквідні  потреби;
  • Гарантія COVID може бути надана для інвестиційних кредитів та кредитів на поповнення оборотних коштів;
  • Ціна гарантії встановлюється критеріями;
  • Термін погашення гарантії не може перевищувати 6 років;
  • Покриття становить максимум 80%;
  • Гарантію COVID не можна поєднувати з кредитом COVID.

 4. Державна допомога у формі компенсації відсоткових ставок за кредитами (далі: кредити Covid):

  • Сума кредиту пов'язана з масштабами економічної діяльності суб'єкта господарювання, посилаючись на його розмір заробітної плати, оборот або потреби в ліквідності;
  • Кредит COVID може мати форму інвестиційного кредиту та кредиту на поповнення оборотних коштів;
  • Відсоткова ставка, що підлягає сплаті, встановлюється Критеріями;
  • Термін погашення кредиту не може перевищувати 6 років;
  • Кредит COVID не можна поєднувати з гарантією COVID.

5. Державна допомога у вигляді відстрочки сплати податків та/або внесків на соціальне страхування

  • Допомога може надаватися лише за програмою допомоги;
  • Допомога може бути надана протягом карантинного періоду, але не пізніше ніж через шість місяців після скасування карантину, при цьому остаточна дата відстрочки не може бути пізніше 31 грудня 2022 року.

 6. Державна допомога по частковому безробіттю на період карантину

·     Якщо виконуються умови, викладені у резолюціях, на які посилаються критерії.

На підставі наказу АМКУ № 10-рп державна допомога, що охоплюється критеріями, звільняється від повідомлення Антимонопольному комітету України (АМКУ) за умови надання її відповідно до встановлених умов допустимості. 

ДОКУМЕНТИ

Це повідомлення буде діяти до 31 грудня 2021 року.