Державні ресурси

Підтримка, що надається прямо чи опосередковано за рахунок державних ресурсів, та приписуваність такої підтримки державі є умовами наявності державної допомоги. Вони часто розглядаються разом під час оцінки заходу, оскільки обидва вони пов’язані з державним походженням відповідної допомоги.

Критерій дотримується, коли державні ресурси передаються безпосередньо державним (громадським) органом, а також коли така передача здійснюється будь-яким державним або приватним органом, що управляє державними ресурсами. Таким чином, державні ресурси залучаються у разі: будь-якої підтримки, що надається державою (уряд, державне управління - центральні, регіональні або місцеві адміністративні органи);

 • будь-якої підтримки, що надається приватними або державними структурами, що здійснюють управління та розподіл державних ресурсів або від його імені (наприклад, агентства, фонди, асоціації);
 • будь-які трансфери з бюджету державних підприємств за умови дотримання критерію причетності,
 • будь-які перекази з міжнародних фондів або з ресурсів приватних органів на умовах, встановлених державою.

Ресурси, що надаються міжнародними установами, міжнародними фінансовими установами, такими як Міжнародний валютний фонд (МВФ), або кошти, надані іншими державами, якщо вони управляються українськими адміністративними органами, вважаються державними (українськими) ресурсами, якщо адміністративні органи мають дискреційну владу щодо використання цих ресурсів, зокрема, відбір одержувачів.

Приклади

Державні ресурси
 • Ресурси, що надаються іншими державами, де органи України можуть приймати рішення про розподіл цих ресурсів
 • Інвестиції Групи ЄІБ (ЄІБ/ЄІФ) з гарантіями, наданими органами влади України
 • Відмова від дивідендів
 • Капіталовкладення, здійснені державними/регіональними/місцевими органами влади
 • Продаж/придбання товарів або послуг за ціною нижче ринкової
 • Втрачені доходи або відмова від доходів держави
Не державні ресурси 
 • Інвестиції Групи ЄІБ (ЄІБ/ЄІФ) здійснюються за рахунок власних ресурсів на власний ризик без гарантій
 • Ресурси, що надходять від інших держав чи установ ЄС без дискреції з боку органів влади України

Приписуваність

Якщо перевага надається державним суб'єктом господарювання, слід перевірити, чи можна вважати державні органи такими, що є залученими до здійснення заходу тим чи іншим чином. Сам факт того, що захід здійснюється державним суб'єктом господарювання, недостатній для того, щоб стверджувати, що такий захід може бути приписаний державі. 

Для приписуваності органи влади мають оцінити:

 • інтеграцію надавача в структури державного управління;
 • характер діяльності суб'єктів господарювання;
 • діяльність надавача на ринку в звичайних умовах конкуренції з приватними операторами;
 • інтенсивність нагляду, що здійснюється державними органами за управлінням суб'єктом господарювання;
 • будь-який інший показник, що свідчить про залученість державних органів влади.

Захід не приписується державі, якщо держава зобов'язана виконувати його згідно із законодавством Союзу без будь-якої дискреції. У цьому випадку цей захід випливає з акту законодавства Союзу і не підлягає приписуваності держави.


Можливі запитання для підтвердження того, що цей критерій виконується, вимагають ствердної відповіді на будь-яке з наступних питань:

 • чи є витрати з державного або місцевого бюджету в бюджетному відношенні або через відмову від доходів?
 • чи може цей захід бути покладено на державні органи, суб'єкти господарювання, які діють від їх імені або контролюються ними (умова приписуваності державі)? 

Детальніше щодо тлумачення вибіркової переваги в Європейському Союзі див. у Розділі 3 Повідомлення Комісії щодо поняття державної допомоги, згаданого у статті 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (Поняття допомоги).

<= Контроль державної допомоги <= Основні принципи державної допомоги