Програма допомоги

Програма державної допомоги означає нормативно-правовий акт, виконавчий акт або сукупність таких актів, на основі яких державна допомога надається певним категоріям суб'єктів господарювання протягом певного або невизначеного періоду часу у визначеному або невизначеному розмірі.

 Програма державної допомоги означає будь-який правовий акт, на підставі якого, без необхідності подальших імплементаційних заходів, надання допомоги може бути здійснено суб'єктам господарювання, визначеним в акті загальним та абстрактним способом, а також будь-який акт, на основі якого допомога, яка не прив'язана до конкретного проекту, може бути надана одному або декільком суб'єктам господарювання на невизначений термін та/або на невизначену суму.