Інформація про державну допомогу
8-ДДЗ/2021
01.01.2020
31.12.2023
Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023рр.
- підтримання наземного муніципального громадського транспорту; - створення належних умов для надання населенню якісних, доступних та безпечних послуг із перевезення наземним автомобільним транспортом; - сприяння окремим видам господарської діяльності; - покращення екології міста та позитивного впливу на довкілля за рахунок використання автобусів, оснащених екологічними двигунами Євро 5 при одночасному зменшенні кількості одиниць автотранспорту малої місткості; - зменшення навантаження на пропускну спроможність вулиць, поліпшення безпеки стану організації вуличного руху в місті за рахунок високої провізної спроможності рухомого складу.
Закон України «Про автомобільний транспорт». Проєкт Програми розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020 - 2023 роки.
Збільшення питомої ваги комунального автобусного транспорту у міських пасажирських перевезеннях та його пріоритетний розвиток для зменшення рівня забруднення навколишнього середовища у місті Миколаєві за рахунок придбання автобусів з двигунами екологічного класу Євро-5.
Індивідуальна державна допомога в межах програми державної допомоги
Надавачі
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛЬСЬКА, будинок 20
04056612
d.popov@mkrada.gov.ua
+380512372340
Отримувачі
Комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївпастранс"
54001, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Центральний район, ВУЛИЦЯ АДМІРАЛЬСЬКА, будинок 20
42631262
mykolaivpastranst@gmail.com
+380507680483
Джерела
Місцеві ресурси. Кошти бюджетів міст (у тому числі районів у містах).
Форми надання
Інша форма
Інша форма
Субсидія
Регіони
Миколаївська область
Галузі
Наземний і трубопровідний транспорт
Цілі
Розв’язання соціальних та економічних проблем загальнонаціонального характеру
Сприяння окремим видам господарської діяльності за умови, що це не суперечить міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
Категорії
Допомога на підтримку окремих галузей економіки. Інший пасажирський наземний транспорт.
Запланована допомога по рокам
2022
159610000.0
2023
47000000.0
2020
52750000.0
2021
206300000.0
Надана державна допомога
01.01.2020
31.12.2020
0.0