Державна допомога у вугільній галузі

СУТНІСТЬ ДОПОМОГИ У ВУГІЛЬНІЙ ГАЛУЗІ

В ЄС через високі витрати виробництво вугілля, як правило, неможливе без державної допомоги. У той же час виробництво відновлюваної енергії стає все дешевшим. Більше того, ЄС має на меті досягти вуглецевого нейтралітету до 2050 року. Як наслідок, невеликий внесок субсидованого вугілля в загальну енергетичну суміш більше не виправдовує підтримку вугільних субсидій для забезпечення постачання енергії в Союзі. Тому в даний час можливості надання державної допомоги вугільній галузі обмежені.

В Україні ситуація інша, і, таким чином, встановлюються спеціальні критерії допустимості державної допомоги, тобто: Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб'єктам господарювання у вугільній галузі.

Державна допомога може бути надана для таких цілей:

 A.  Допомога пов’язана з закриттям вугільних шахт

 1. на закриття шахт;
 2. для покриття виняткових витрат;     

 ПОТРІБЕН ПЛАН ЗАКРИТТЯ

B.  Допомога, пов'язана з поточним виробництвом


3. для доступу до запасів вугілля:
 • для початкових інвестицій (заходи з технічного переоснащення та модернізації)
 • для поточного виробництва

 ПОТРІБЕН ПЛАН ДОВГОСТРОКОВОГО РОЗВИТКУ

План закриття та План довгострокового розвитку повинні забезпечувати щорічне зменшення загальної суми допомоги.

Крім того, допомога на закриття шахт та доступ до запасів вугілля може надаватися до 1 вересня 2022 року.

Спеціальні вимоги щодо допомоги вугільній галузі

Допомога на закриття шахт

 • допомога надається для покриття втрат (різниця між витратами та доходами)
 • відповідне підприємство або його окремий виробничий підрозділ повинні бути закриті

Допомога на покриття виняткових витрат

 • допомога покриває витрати, що виникають внаслідок закриття та не пов'язані з поточним виробництвом
 • допомога не може перевищувати витрат

Допомога на початкові інвестиції (заходи щодо технічного переоснащення та модернізації)

 • гірничодобувне підприємство або його окремий виробничий підрозділ має бізнес-план, що забезпечує економічну доцільність
 •  макс. розмір допомоги складає 80% витрат у 2021 році та 70% у 2022 році

Допомога на поточне виробництво (для покриття поточних виробничих витрат)

 • допомога надається для покриття збитків (різниця між витратами та доходами)
 • допомога може бути надана лише підприємствам або їх підрозділам, які повинні забезпечити, щоб підприємства або їх підрозділи залишались комерційно життєздатними після закінчення періоду допомоги

Допомога вугільній галузі підлягає контролю за державною допомогою, що вимагає попереднього повідомлення про план закриття та план довгострокового розвитку Антимонопольному комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи є така допомога допустимою згідно з правилами державної допомоги.

 

ДОКУМЕНТИ

 • 2010/787/EU: Рішення Ради від 10 грудня 2010 року про державну допомогу для сприяння закриттю неконкурентоспроможних вугільних шахт
 • Регламент Ради (ЄС) №1407/2002 від 23 липня 2002 року про державну допомогу у вугільній галузі

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога