Інші цілі державної допомоги

Законодавство ЄС передбачає дуже широкий спектр справ, в яких може бути надана допомога. ЗДД та вторинне законодавство в Україні поки що не передбачають правил для всіх цілей, які існують в ЄС. 

Тому там, де відсутні національні правила, на підставі Угоди про Асоціацію дозволяється застосовувати законодавство ЄС (правила, що випливають із чинного законодавства: регламенти, керівні принципи, рамки ЄС, тощо ). На практиці це означає, що, коли стає очевидним, що національного законодавства недостатньо для належної оцінки справи, може застосовуватися Закон ЄС про державну допомогу.

 Крім того, там, де немає національних правил та немає конкретних правил ЄС в регламентах, керівних принципах, рамках, тощо, знову ж, на основі Угоди про Асоціацію, оцінка справи може бути здійснена з використанням практики прийняття рішень Комісією та юриспруденції судів ЄС.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога