Незначна допомога

СУТНІСТЬ НЕЗНАЧНОЇ ДОПОМОГИ

У Законі ЄС про державну допомогу державне фінансування, яке відповідає 5 критеріям, що випливають із статті 107 (1) Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС), становить державну допомогу; і в принципі вимагає попереднього повідомлення Європейської Комісії для його затвердження. Загалом той самий принцип застосовується і в Україні.

Однак, через дуже малу суму, так звана незначна допомога не підлягає процедурі повідомлення.

Спеціальні вимоги щодо незначної допомоги

Загальний розмір незначної допомоги, що надається одному суб'єкту господарювання, не може перевищувати 200 000 євро протягом будь-якого періоду трьох фінансових років (у автомобільному вантажному транспорті за наймом або винагородою - 100 000 євро).

Немає спеціальних положень щодо того, як незначна допомога повинна витрачатися одержувачем, тобто вона може бути використана для будь-яких цілей та для покриття будь-яких допустимих витрат. Отже, надавач допомоги, може вільно приймати рішення про умови допомоги, якщо такі є. Крім того, загалом вона може надаватися у будь-якій формі, і поки порогові значення не перевищені, вона може надаватися з будь-якою інтенсивністю. Іншими словами, порогові значення застосовуються незалежно від форми (грошова субсидія, пільговий кредит, тощо) або цілі (наприклад, для інвестицій, для покриття операційних витрат) та незалежно від джерела допомоги. Однак деякі види діяльності (наприклад, експорт) виключаються із сфери незначної допомоги.

З метою забезпечення дотримання вищезазначених обмежень (порогових значень), якщо у відповідній державі не встановлений повний реєстр незначної допомоги, перед наданням допомоги відповідні державні органи повинні отримати декларацію від одержувача про будь-яку іншу незначну допомогу, отриману протягом попередніх двох фінансових років та поточного фінансового року.

Жодна незначна допомога не може бути надана суб'єкту господарювання, якщо він підніме загальну суму незначної допомоги до рівня, що перевищує відповідний поріг.

Крім того, незначна допомога повинна відповідати вимозі, що грошовий еквівалент допомоги може бути легко розрахований під час надання допомоги. Допомога у формі грошового гранту зазвичай відповідає цій вимозі. Стосовно інших форм допомоги встановлюються спеціальні додаткові правила та вимоги.

ДОКУМЕНТИ

Регламент Комісії (ЄС) №1407/2013 від 18 грудня 2013 року про застосування Статей 107 та 108 Договору про функціонування Європейського Союзу щодо незначної допомоги (OJ L 352, 24.12.2013, ч. 1, із змінами та доповненнями)) - зведений текст Цей Регламент діятиме до 31 грудня 2023 р..

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога