Рекреація, спорт та місцева інфраструктура: АМКУ схвалив три проекти критеріїв оцінки держдопомоги

23.03.2023
Рекреація, спорт та місцева інфраструктура: АМКУ схвалив три проекти критеріїв оцінки держдопомоги

Антимонопольний комітет України 23 березня 2023 року схвалив одразу три проекти Постанов Кабінету Міністрів України, якими передбачається затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для рекреаційної інфраструктури, для спортивної інфраструктури та для місцевої інфраструктури.

Як передбачається ухваленими проектами, до категорій отримувачів державної допомоги належатимуть суб’єкти господарювання, які одночасно відповідають таким ознакам:

 • є суб’єктами господарювання, які не перебувають у скрутному становищі;
 • є суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність із використанням інфраструктури для пропозиції та/або реалізації товарів (робіт, послуг) на ринку (економічну діяльність).

Водночас, якщо інфраструктура використовується для допоміжної діяльності (яка є необхідною для функціонування інфраструктури або є невід’ємною частиною її основного неекономічного призначення, і частка такого використання у загальній потужності інфраструктури не перевищує 20%), діяльність в цілому є неекономічною.

Державна допомога повинна мати стимулюючий ефект та спрямовуватись отримувачем на чітко визначений перелік витрат. Зокрема:

 • для рекреаційної та місцевої інфраструктури допустимими є лише витрати, які пов’язані з інвестиціями в нематеріальні та матеріальні активи.
 • державна допомога для спортивної інфраструктури може надаватися не тільки як інвестиціи?на допомога, а й як операціи?на допомога.

Допустимими витратами для операційної допомоги є витрати, пов’язані з забезпеченням надання послуг з використанням інфраструктури: витрати на оплату праці й нарахування на заробітну плату, матеріали, оплату послуг, в тому числі комунальних, енергоносіїв, технічне обслуговування, оренду, адміністративні витрати тощо.

Проектом Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для місцевої інфраструктури визначено, що:

 • доступ до цієї інфраструктури має бути відкритим для зацікавлених користувачів та надаватися на прозорій і недискримінаційній основі;
 • плата за використання або продаж інфраструктури повинна відповідати ринковим умовам;
 • експлуатація місцевої інфраструктури здійснюється суб’єктами господарювання на відкритій, прозорій та недискримінаційній основі, яка забезпечить відповідність вартості або плати за таку експлуатацію ринковим умовам, з урахуванням вимог законодавства.

Щодо рекреаційної та спортивної інфраструктури то:

 • доступ до неї має бути відкритим для кількох користувачів та надаватися на прозорій і недискримінаційній основі;
 • умови використання спортивної інфраструктури, в тому числі ціни, мають бути оприлюднені;
 • будівництво, модернізація та/або експлуатація рекреаційної та спортивної інфраструктури здійснюються суб’єктами господарювання на відкритій, прозорій та недискримінаційній основі, яка забезпечить відповідність вартості або плати ринковим умовам, з урахуванням вимог законодавства.

Проектом Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для спортивної інфраструктури передбачено, що:

 • вона не повинна використовуватися виключно одним суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що здійснює діяльність з професійного спорту;
 • а у випадку використання спортивної інфраструктури декількома користувачами одночасно мають розраховуватися частки часу використання відповідної інфраструктури кожним суб’єктом сфери фізичної культури і спорту, що здійснює діяльність з професійного та/або непрофесійного спорту.

Загалом зазначені критерії дозволять запровадити на національному рівні єдині та зрозумілі підходи до оцінювання допустимості державної допомоги у відповідних сферах, що забезпечать належну імплементацію відповідних положень Угоди про асоціацію.

Ухвалені Комітетом проекти, відповідно до законодавства, буде оприлюднено для проведення консультацій з громадськістю та надіслано до зацікавлених органів державної влади для погодження.