Комітет схвалив зміни до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та Кодексу України про адміністративні правопорушення

14.03.2024
Комітет схвалив зміни до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» та Кодексу України про адміністративні правопорушення

Ці законопроєкти розроблені на виконання Державної антикорупційної програми на 2023 – 2025 роки (затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 року № 220).

Зазначена Програма передбачає створення Комітетом таких проєктів нормативно-правових актів:

- закону щодо внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який визначає види відповідальності керівників та інших посадових осіб надавачів державної допомоги за порушення вимог зазначеного Закону (в тому числі, вимог щодо обов’язку повідомлення Уповноваженого органу про надання нової державної допомоги та за надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції).

- закону щодо внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, який визначає склад відповідних порушень вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання та санкції за такі порушення.

До повноважень Уповноваженого органу з питань державної допомоги, яким є Антимонопольний комітет України, зокрема, належить отримання та розгляд повідомлень про нову державну допомогу, визначення належності до державної допомоги заходів з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів, оцінювання допустимості державної допомоги для конкуренції, а також збирання та проведення аналізу інформації про заходи з підтримки суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів.

аконом передбачено, що надавачі державної допомоги подають повідомлення про нову державну допомогу з пропозиціями щодо підготовки проєктів законів, інших нормативно-правових та розпорядчих актів, спрямованих на підтримку суб’єктів господарювання за рахунок ресурсів держави чи місцевих ресурсів. Неподання Комітету надавачами державної допомоги повідомлень про нову державну допомогу з відповідними проєктами та надання державної допомоги без її оцінювання Комітетом, на підставі вже прийнятих актів, може призвести до надання такої допомоги не у відповідності з умовами її допустимості та до надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції, що спричинить необхідність її повернення.

Тож запропонованими змінами до Закону передбачається встановлення адміністративної відповідальності керівників та/або інших посадових осіб надавачів державної допомоги за недотримання вимог Закону, а саме за:

неподання Уповноваженому органу, надавачами державної допомоги, повідомлення про нову державну допомогу та про внесення змін до умов чинної державної допомоги, що призвело до надання незаконної державної допомоги;

надання державної допомоги, недопустимої для конкуренції;

неподання надавачами державної допомоги інформації, подання інформації в неповному обсязі Уповноваженому органу у строки, встановлені нормативно-правовими актами або Уповноваженим органом, подання недостовірної інформації Уповноваженому органу.

Також схвалені зміни до Кодексу передбачають визначення штрафів за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання.

Встановлення відповідальності за порушення вимог законодавства про державну допомогу суб’єктам господарювання сприятиме підвищенню рівня дотримання вимог цього Закону та, відповідно, забезпеченню надання державної допомоги згідно з правилами. А це в свою чергу, сприятиме забезпеченню захисту конкуренції, підвищенню прозорості та ефективності управління ресурсами держави та місцевими ресурсами.

Крім того, передбачені зміни до Закону щодо подання Уповноваженому органу інформації, необхідної для здійснення моніторингу державної допомоги, а саме про:

чинну державну допомогу;

державну допомогу, щодо якої надавачі державної допомоги підлягають звільненню від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу;

незначну державну допомогу;

державну допомогу, надану під час дії воєнного стану.

Ці зміни необхідні для удосконалення збирання та проведення аналізу інформації про державну допомогу, що підвищить ефективність контролю за дотриманням вимог Закону.

В цілому запропоновані зміни сприятимуть забезпеченню здійснення контролю за допустимістю державної допомоги для конкуренції згідно з положеннями Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та аcquis ЄС і, відповідно, дотриманню міжнародних зобов’язань України у сфері державної допомоги, передбачених Угодою.