Форма для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу

Назва: Форма для надання інформації про державну допомогу, надану у 20__ році, надавач якої звільнений від обов'язку повідомлення Уповноваженого органу

Про повідомлення:

У 2020 році інформація за цією формою за 2019 фінансовий рік  НЕ ПОДАЄТЬСЯ, оскільки Антимонопольний комітет України  (далі – Комітет) не приймав у 2018 та 2019 році рішень відповідно до статті 7 Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

«Стаття 7. Звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу

1. Уповноважений орган може встановлювати звільнення від обов’язку повідомлення про нову державну допомогу окремих груп надавачів категорій державної допомоги, визначених частиною другою статті 6 цього Закону.»

Телефон гарячої лінії з питань державної допомоги: (044) 251-60-43.