Інформація щодо програм підтримки суб'єктів господарювання, які існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними

Назва: Інформація щодо програм підтримки суб'єктів господарювання, які існували на 02.08.2017 та залишатимуться чинними

Про повідомлення:

Надається інформація виключно про програми підтримки, які існували на 02.08.2017 та будуть чинними. Тобто, про програми, які були прийняті до 02.08.2017 (включно) та продовжать свою дію.

Інформація надається щодо програм підтримки, які надавач відносить до державної допомоги згідно з Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (далі – Закон), або які не є, на його погляд, державною допомогою.

Якщо рішенням Комітету програма підтримки визнана такою, що не є державною допомогою, то повідомляти про таку програму не потрібно.

Інформація про індивідуальні заходи підтримки, а також про незначну державну допомогу не надається.

Якщо зазначені програми підтримки відсутні, повідомляти про це Комітет не потрібно! Форма не передбачає подання інформації про відсутність програм підтримки!

Згідно з Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»:

o   Програма державної допомоги – нормативно-правовий акт або сукупність актів, на підставі яких певним категоріям суб’єктів господарювання передбачається надання державної допомоги впродовж певного або невизначеного періоду у визначеному або невизначеному розмірі. Отже, програма державної допомоги передбачає надання державної допомоги певним категоріям суб’єктів господарювання, тобто спрямована на невизначене коло суб’єктів господарювання;

o   Індивідуальна державна допомога - захід державної допомоги, що здійснюється поза межами програми державної допомоги, а також окремі заходи державної допомоги, що здійснюються в межах програми державної допомоги, але підлягають повідомленню згідно з умовами такої програми та Законом. Тобто, індивідуальна державна допомога – це надання державної допомоги визначеним суб’єктам господарювання.

o   Незначна державна допомога - державна допомога одному суб’єкту господарювання, сукупний розмір якої незалежно від її форми та джерел не перевищує за будь-який трирічний період суму, еквівалентну 200 тисячам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв на останній день фінансового року;

Назва надавача підтримки:

Назва органу влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління та контролю або юридичної особи, що діє від їх імені, що уповноважений розпоряджатися ресурсами держави чи місцевими ресурсами і ініціює та/або надає підтримку.

Визначення термінів «місцеві ресурси» та «ресурси держави» наведено у статті 1 Закону.

 Правові підстави, на яких надається державна допомога:

Зазначаються нормативно-правові та/або розпорядчі акти, на підставі яких надається підтримка. Слід зазначити назву акта, статтю, дату ухвалення, орган, що затвердив.

Назва програми підтримки:

Робоча назва програми підтримки.

Ціль підтримки:

Слід зазначити ціль підтримки на момент її схвалення.

Зокрема, цілі для державної допомоги, що може бути визнана допустимою, наведені у частині першій статті 6 Закону.

Вторинна ціль підтримки:

Зазначається вторинну ціль підтримки на момент її схвалення.

Наприклад, якщо першочерговою ціллю є допомога на працевлаштування, але коли отримувачами такої підтримка можуть бути тільки суб’єкти малого та середнього підприємництва, то вторинною ціллю є підтримка малого та середнього підприємництва.

Це поле не обов’язкове для заповнення.

Джерело фінансування:

Необхідно зазначити джерело фінансування державної допомоги. Наприклад, державний бюджет, обласний бюджет, районний бюджет, міський бюджет, тощо.

Необхідно вибрати із довідника, що є у формі.

Регіон

Вказати регіон України (Україна або область або м. Київ), в якому надається підтримка. Регіон вибирається із довідника.

Дата початку / дата завершення:

Зазначається дата прийняття або набрання чинності нормативно-правового чи розпорядчого акта, що є підставою для надання підтримки / дата завершення надання підтримки.

Галузь:

Зазначається, якщо програма спрямована на підтримку визначеної галузі.

Якщо захід спрямований на надання допомоги кільком галузям або галузі не визначені або невідомі, ця інформація не надається.

Зазначити галузь, в якій веде основну діяльність отримувач підтримки (наприклад, текстильна промисловість, сталеливарна промисловість, будівництво, суднобудування, оптова та роздрібна торгівля, готельна індустрія, транспорт тощо).

Статус заходу

Необхідно зазначити статус підтримки: повідомлена / не повідомлена до Комітету.

Повідомлена – якщо до Комітету подавалось повідомлення (не інформація!) за формою, передбаченою розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28.12.2018 № 2-рп.

Не повідомлена – якщо повідомлення Комітету не надавалось.

Запланована сума підтримки за програмою (у грн)

Вся сума підтримки, що надавалася та буде надана всім отримувачам державної допомоги за програмою підтримки за весь період її надання.

Можна округлювати суму до цілих гривень без зазначення копійок.

Коментарі:

Будь які додаткові коментарі до програми підтримки.

Якщо щодо підтримки існує рішення Комітету, можна зазначити номер та дату такого рішення.

Якщо рішенням Комітету програма підтримки визнана такою, що не є державною допомогою, то повідомляти про таку програму не потрібно.

Форма підтримки:

Опис форми  державної допомоги, наприклад: грант, субсидія, гарантія, податкова пільга тощо. Зокрема, невичерпний перелік форм державної допомоги наведено у частині першій статті 4 Закону.

Форма підтримки вибирається із довідника.

При заповненні форми рекомендується періодично зберігати чернетку.

 Технічна підтримка щодо заповнення форми здійснюється Антимонопольним комітетом України за тел. (044) 594-68-07 (з 10.00 до 16.00 у робочі дні).