Державна допомога для підприємств малого і середнього бізнесу

Визначення малого та середнього бізнесу (МСП) встановлено в Господарському кодексі України (частина 3 статті 55).

МСП мають значний вплив на рівень зростання та розвитку. Однак вони, як правило, більш схильні до негативних ринкових змін, ніж великі підприємства. Вони також відчувають більші проблеми з доступом до фінансування. Отже, існують правила державної допомоги, розроблені спеціально для потреб МСП, щоб задовольнити їхні потреби, які не доставляються, як правило, самим ринком.

МСП можуть отримувати всі допомогe на всі допустимі цілі. Однак, як правило, спеціальні інструменти призначені для МСП. Найбільш типовим інструментом є можливість підняти максимальний розмір допомоги, дозволений для конкретної мети допомоги. Також часто не виключено, що деякі правила державної допомоги є менш суворими щодо МСП. У цьому контексті само собою зрозуміло, що державна допомога, що надається МСП (суб’єктам господарювання, які не мають такої економічної сили, як великі підприємства), має менший вплив на конкуренцію.

Більше того, у Критеріях щодо допомоги, пов’язаної з регіональним розвитком та МСП, існують спеціальні категорії допомоги, доступні лише для МСП, тобто великі підприємства не можуть ними скористатися. Це наступне:

  • Допомога на консультування на користь МСБ
  • Допомога МСБ для участі у ярмарках
  • Допомога для попереднього відбору та перевірки фінансовими посередниками чи інвесторами для виявлення новостворених малих підприємств
  • Допомога для підготовчих досліджень, пов’язаних з інвестицією

Особливі вимоги

Максимальний розмір допомоги становить 50% витрат, пов’язаних із зазначеними вище цілями.

Допомога, що надається МСП, підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, розпоряджень , Постанови, Укази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

Однак допомога для малих та середніх підприємств не може бути надана компаніям, які перебувають у важкому фінансовому становищі.

ДОКУМЕНТИ

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога