Допомога для регіонального розвитку

Сутність державної допомоги для регіонального розвитку

Критерії допомоги щодо регіонального розвитку (далі "Критерії"), мають на меті допомогу у  створенні робочих місць, зменшення кількості безробітних та вирівнювання умов для конкуруючих підприємств шляхом створення загальних рамок для просування інвестицій.

Спеціальні вимоги щодо регіональної інвестиційної допомоги

Регіональна інвестиційна допомога може бути надана на всій території України для інвестицій у матеріальні та нематеріальні активи, пов’язані з:

  • створенням нового підприємства (нової фабрики),
  • розширенням потужностей існуючого підприємства,
  • диверсифікацією випуску продукції підприємства у продукцію, яка раніше не вироблялася на підприємстві, або
  • принциповою зміною загального виробничого процесу існуючого підприємства.

Допустимими витратами можуть бути


Максимальна інтенсивність допомоги становить 50% для великих суб'єктів господарювання (+20 б.п. для мікро- та малих підприємств та +10 б.п. для середніх підприємств).

Максимальний розмір допомоги для інвестиційного проекту з допустимими витратами, що перевищують 50 мільйонів євро, з урахуванням інших інвестиційних проектів бенефіціара, що отримують допомогу (на рівні групи), розпочатих протягом трьох років, слід розрахувати за такою формулою:

M = 50% x (50 мільйонів євро + 0.5 x B + 0.34 x C),

де M це максимальний розмір державної допомоги;

B - частина допустимих витрат, що перевищує суму, еквівалентну 50 млн. євро, але не більше 100 млн. євро;

C - частина допустимих витрат понад 100 мільйонів євро.

 

Бенефіціар зобов'язаний фінансувати щонайменше 25 відсотків допустимих витрат за рахунок власних ресурсів або за рахунок зовнішнього фінансування (включаючи позику комерційного банку), які не містять державної підтримки.

Критерії застосовуються до всіх галузей, якщо тільки не було прийнято спеціальні критерії для будь-якої з наступних галузей: виробництво сталі, синтетичних волокон, транспорт, електроенергетика, видобуток вугілля, аквакультура, суднобудування, широкосмуговий зв’язок. У такому випадку для інвестиційної допомоги у даній галузі повинні застосовуватися галузеві критерії, а не ці.

Регіональна інвестиційна допомога не може бути надана підприємствам, які були визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, які перебувають у стадії ліквідації, мають заборгованість до державного (місцевого) бюджету та Пенсійного фонду України більше шести місяців, які визнають свою нездатність своєчасно виконувати зобов'язання перед кредиторами через незадовільний фінансовий стан.

Допомога, що надається для регіональних інвестицій, підлягає контролю за державною допомогою, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанов, розпоряджень, наказів) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

 ДОКУМЕНТИ

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога