Державна допомога на охорону навколишнього середовища та електроенергетику

СУТНІСТЬ ДОПОМОГИ  НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Правила, які зараз застосовуються в ЄС стосовно державної допомоги на охорону навколишнього середовища та в енергетичній галузі, відповідають цілям, встановленим у 2014 році, зокрема щодо скорочення викидів парникових газів Союзу, збільшення частки спожитої електроенергії Союзу з використанням відновлюваних ресурсів та покращення енергоефективності ЄС.

Правила також ґрунтуються на припущенні, що в ЄС не може бути надана державна допомога суб'єктам господарювання для забезпечення дотримання обов'язкових екологічних стандартів ЄС.

Стаття 262 (3), літера f) Угоди про Асоціацію чітко пояснює, що державна допомога на інвестиції для дотримання обов'язкових стандартів ЄС у встановлений термін впровадження може бути дозволена в Україні до рівня 40 % загальних допустимих витрат.

Особливі вимоги

Зокрема, правила державної допомоги ЄС дозволяють надавати інвестиційну та операційну допомогу для наступних цілей, однак повний перелік цілей можна знайти у Керівних принципах державної допомоги на охорону навколишнього середовища та електроенергетику 2014-2020 років ЄС:

  • допомога для виходу за рамки стандартів ЄС або підвищення рівня охорони навколишнього середовища за відсутності стандартів ЄС
  • допомога на ранню адаптацію до майбутніх стандартів Союзу
  • допомога на електроенергію з відновлюваних джерел
  • допомога на заходи енергоефективності, включно з когенерацією та централізованим теплопостачанням та централізованим охолодженням
  • допомога на інфраструктуру електроенергетики

Допустимі витрати (які можуть бути покриті державною допомогою) щодо інвестиційної допомоги, зазначеної вище, за винятком допомоги для електроенергетичної інфраструктури та мереж централізованого теплопостачання/охолодження, розраховуються таким чином:

  • якщо витрати на досягнення мети можна ідентифікувати у загальних інвестиційних витратах як окрему інвестицію, наприклад, оскільки зелений елемент є легко ідентифікованим „додатковим компонентом“ до вже існуючого об’єкта, витрати окремої інвестиції становлять допустимі витрати;
  • у всіх інших випадках допустимі витрати - це додаткові інвестиційні витрати, встановлені шляхом порівняння інвестицій, що отримують допомогу, з протилежним становищем за відсутності державної допомоги. В принципі, можна посилатися на вартість технічно порівнянної інвестиції, яка достовірно була б реалізована без допомоги і яка не досягає мети або досягає цієї мети лише в меншій мірі.

Що стосується допомоги для енергетичної інфраструктури та допомоги для інфраструктури централізованого опалення/охолодження, то інтенсивність допомоги не повинна перевищувати 100 % допустимих витрат. Допустимі витрати розуміються як розрив у фінансуванні, а саме різниця між грошима, необхідними для здійснення інвестицій та управління ними, та очікуваним грошовим потоком від інвестицій.

У інших випадках, тобто:

  • допомога для виходу за рамки стандартів ЄС або підвищення рівня охорони навколишнього середовища за відсутності стандартів ЄС;
  • інвестиційна допомога для отримання електроенергії з відновлюваних джерел;
  • інвестиційна допомога для заходів з енергоефективності, включаючи когенерацію та установки централізованого теплопостачання/охолодження

інтенсивність допомоги може досягати 100% допустимих витрат за умови, що допомога надається на основі конкурсних тендерів. Якщо допомога не надається на основі конкурсних тендерів, у принципі до інвестиційної допомоги застосовується така інтенсивність допомоги у відсотках від допустимих витрат:

Великі суб’єкти господарювання*


* Інтенсивність допомоги може бути збільшена на 20% для малих підприємств та на 10% для середніх підприємств, максимум до 100% інтенсивності допомоги

Операційна допомога на отримання електроенергії з відновлюваних джерел, а також для високоефективного когенераційного виробництва в принципі повинна надаватися на основі конкурсних процедур торгів. У таких випадках розмір допомоги може досягати 100% допустимих витрат.

Допомога на охорону навколишнього середовища та в енергетичному секторі підлягає контролю що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, розпоряджень , Постанови, Укази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ