Чому законодавство про державну допомогу ЄС є важливим в Україні?

В Україні діє законодавство про контроль за державною допомогою.

Це законодавство наразі перебуває у процесі приведення у повну відповідність із правилами ЄС, як того вимагає Угода про Асоціацію, з метою гармонізації української правової системи із законодавством ЄС. Гармонізація є вимогою для зміцнення та поглиблення співпраці між Україною та ЄС.

Законодавство щодо контролю допомоги в Україні та в ЄС грунтується на двох основних елементах, а саме:

  • загальна заборона надання допомоги;
  • винятки із заборони, тобто правила допустимості для цілей допомоги та галузей.

Однак, оскільки законодавство ЄС про державну допомогу грунтується не лише на нормативних актах, а й на рішеннях Європейської Комісії та рішеннях Європейських судів, Законодавство ЄС про державну допомогу є дуже комплексним і не може бути легко відтворене у правовій системи країн, що не є членами ЄС.

Отже, положення Угоди про Асоціацію передбачають, що при застосуванні правил державної допомоги слід використовувати тлумачення на основі критеріїв, що випливають із застосування статей 106, 107 та 93 Договору про функціонування Європейського Союзу.

На практиці контроль за державною допомогою Антимонопольним комітетом України (АМКУ) може бути здійснений, використовуючи положення національного законодавства, тобто Закону про державну допомогу (ЗДД) та його вторинного законодавства, і там, де цього законодавства недостатньо (воно недостатньо всеохоплююче) забезпечити проведення відповідної оцінки справи, використовуються положення законодавства ЄС..

Тому слід застосовувати такий підхід:
  • коли національних критеріїв (ЗДД та його вторинного законодавства) достатньо для належного розгляду справи про державну допомогу, їх слід застосовувати;
  • відповідно до Угоди про Асоціацію дозволено застосовувати законодавство ЄС (норми, що випливають із чинного законодавства ЄС: регламенти, настанови, рамки тощо). Отже, коли стає очевидним, що національного законодавства недостатньо для належної оцінки справи, може застосовуватися законодавство ЄС про державну допомогу.

Приклад:

Справа, яку повинен розглянути АМКУ, стосується допомоги авіакомпанії на відкриття нових маршрутів. ЗДД та вторинне законодавство не мають правил, що стосуються авіакомпаній. Тому, не звертаючись до правил державної допомоги ЄС через Угоду про Асоціацію, АМКУ не може погодити надання допомоги. Однак, використовуючи Угоду про Асоціацію АМКУ може враховувати положення так званих Авіаційних керівних принципів ЄС при розгляді справи.

  • коли відповідні правила відсутні у національних правилах та правилах ЄС в регламентах, керівних принципах, рамках, тощо, знову ж на підставі Угоди про Асоціацію, оцінка справи повинна проводитися з використанням практики рішень Комісії та юриспруденції судів ЄС.

<= Контроль державної допомоги