Угода про Асоціацію

Зобов'язання України у галузі державної допомоги випливають із Угоди про Асоціацію між Європейським Союзом та його Державами-Членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку (Угода про Асоціацію). Ці положення не застосовуються до допомоги у галузях сільського та рибного господарства.

Відповідно до положень розділу 10 „Конкуренція”, частини 2 „Державна допомога” Угоди про Асоціацію, Україна погодилася впровадити систему контролю державної допомоги, подібну до системи, що існує в ЄС.

Відповідно, українська влада має наступні зобов'язання:

  • Прийняти законодавство щодо контролю державної допомоги (до 31.12.2018р.).
  • Cтворити операційно незалежний орган, на який покладено повноваження, необхідні для контролю за державною допомогою (до 31.12.2018р.).
    • З прийняттям ЗДД Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримав повноваження, необхідні для контролю державної допомоги, таким чином він став органом з питань державної допомоги;
  • створити комплексний перелік програм допомоги, розроблених до створення органу контролю за державною допомогою (до 31.12.2020р.).
  • Узгодити будь-які програми державної допомоги, запроваджені до створення органу з питань державної допомоги (до 31.12.2022р.).
  • забезпечити прозорість у сфері державної допомоги, в тому числі шляхом підготовки щорічних звітів про державну допомогу.
    • Щороку до 1 вересня на основі інформації, наданої надавачами допомоги, АМКУ готує річний звіт про державну допомогу, що надавалась в Україні, та подає його до Кабінету Міністрів України;
  • створити (нову) регіональну карту державної допомоги, щоб визначити максимальну інтенсивність державної допомоги, яка застосовуватиметься у випадку регіональної допомоги.

Кінцевий термін для встановлення карти регіональної допомоги закінчується наприкінці 2020 року.

<= Контроль державної допомоги <= Основні принципи державної допомоги