Допомога для відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання

Сутність державної допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання

Зазвичай економічне зростання забезпечується тоді, коли більш ефективні та технологічно розвинені підприємства ростуть за рахунок тих, що є менш ефективними або мають застарілу продукцію. Вихід з ринку менш ефективних підприємств дає можливість їх більш ефективним конкурентам розширюватися.

Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію дозволяє вижити суб’єктам господарювання, які перебувають у важкому фінансовому становищі, інакше вони зникнуть з ринку. Отже, допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію вважається такою, що найбільше спотворює конкуренцію. Тим не менше, іноді, незважаючи на негативний вплив на конкуренцію, державні органи вирішують, що збереження існування суб’єктів господарювання у скруті є важливим.

Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію може надаватися лише компаніям, які перебувають у фінансових труднощах, визначених Постановою Кабінету Міністрів про критерії оцінки допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможності та та реструктуризацію (критерії допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання ).

Суб’єктам господарювання слід дозволяти отримувати допомогу за цими критеріями лише один раз протягом 10 років (принцип "один раз, останній раз"). Це потрібно для того, щоб дійсно допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію була вийнятковою. Компанії, які мають постійні проблеми і потребують багаторазової допомоги на відновлення платоспроможності / реструктуризації, повинні вийти з ринку і замінити їх більш ефективними суб'єктами господарювання. У цьому контексті надзвичайно важливо, щоб плани реструктуризації підприємств, які отримують допомогу на реструктуризацію, були надійними та життєздатними. Вони повинні визначити джерела проблем та інструменти, які можуть бути використані як засоби правового захисту. Успіх реструктуризації не може залежати від обставин, на які бенефіціар не впливає.

Спеціальні вимоги щодо допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання

Відповідно до критеріїв допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію суб’єктів господарювання, цей вид допомоги не може надаватися підприємствам, які:

 • здійснювати господарську діяльність менше трьох років з дня їх реєстрації;
 • не повернув незаконну державну допомогу (підприємство перебуває у процесі повернення незаконної державної допомоги) ;
 •  є резидентами та / або перебувають під контролем резидентів держави-агресора стосовно України або до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;
 • є отримувачами державної допомоги за іншими програмами державної допомоги.

 

Критерії надання допомоги на відновлення платоспроможності 

 • державна допомога може бути надана лише у формі позик або кредитних гарантій;
 • максимальна тривалість допомоги не може перевищувати 6 місяців;
 • процентна ставка за користування позиками не може бути нижчою за ставку дисконтування, встановлену Національним банком України на дату позики;
 • допомога повинна бути обмежена тим, що необхідно для отримання виплат бенефіціаром протягом шести місяців, і вона повинна бути розрахована надавачем за формулою, встановленою у критеріях допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію;
 • не пізніше, ніж через 6 місяців після надання дозволу на допомогу на відновлення платоспроможност, позика повинна бути повністю повернена та / або гарантія повинна бути припинена

Критерії допомоги на реструктуризацію 

 • допомога на реструктуризацію повинна відновити довгострокову економічну життєздатність бенефіціара на основі плану реструктуризації
 • допомога може надаватися у будь-якій формі, яка є доречною для відновлення довгострокової прибутковості суб’єктів господарювання;
 • максимальний розмір державної допомоги на реструктуризацію підприємства розраховується надавачем за формулою, встановленою у критеріях допомоги на відновлення платоспроможності та реструктуризацію, і обмежується мінімальним розміром державної допомоги, необхідної для реструктуризації;
 • допомога на реструктуризацію не може бути надана протягом періоду, що перевищує 18 місяців
 • Суб’єкт господарювання повинен забезпечити достатній власний внесок у витрати на реструктуризацію, тобто:
  • власний внесок щонайменше 50% витрат на реструктуризацію у випадку великих підприємств;
  • власний внесок щонайменше 40% витрат на реструктуризацію у випадку середніх підприємств;
  • власний внесок щонайменше 25% витрат на реструктуризацію у випадку малих підприємств.

Допомога на відновлення платоспроможності та реструктуризацію підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанови, розпорядження, накази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи допустима така державна допомога відповідно до правил державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога