Допомога для новостворених підприємств (допомога стартапам)

Визначення

Стартап - це компанія, яка на першому етапі своєї діяльності часто фінансується її засновниками-підприємцями протягом початкового періоду старту. Водночас найближчим часом очікується значне зростання стартапів. Ці компанії утворюють особливу групу в межах малих та середніх компаній.

Українські критерії щодо допомоги, пов’язаної з регіональним розвитком та МСП, дозволяють надавати допомогу, спеціально орієнтовану на стартапи, проте вони не надають визначення стартапів.

Однак положення Угоди про Асоціацію дозволяють використовувати законодавство ЄС про державну допомогу для належного застосування правил допустимості державної допомоги в Україні. Отже, державна допомога для стартапів може вважатися допустимою за умови, що вона відповідає критеріям, які випливають із законодавства ЄС.

Правила державної допомоги ЄС містять таке визначення стартапів.

Стартап - це будь-яке мале підприємство, що не котирується (не котирується на фондовій біржі) до п’яти років після його реєстрації, яке відповідає наступним умовам:
  • воно не взяло на себе діяльність іншого підприємства;
  • воно ще не розподілило прибуток;
  • воно не утворилося в результаті злиття

Визначення малого підприємства встановлено в Господарському кодексі України (частина 3 Статті 55).

Особливі вимоги

Допомога на стартап для новостворених підприємств може бути лише у формі пільгових позик (відсоткові ставки нижче ринкових умов), пільгових гарантій (гарантійні премії нижче ринкових умов), грантів, включаючи субсидію відсоткових ставок або субсидію гарантійних зборів.

Максимальний розмір допомоги

 Розмір у випадку пільгових позик

  • строком на 10 років - гривневий еквівалент 2 млн. євро;
  • для періоду від 5 до 10 років обчислюється шляхом множення гривневого еквіваленту 2 млн. євро на співвідношення між 10 роками та фактичною тривалістю позики (наприклад, для позики тривалістю 8 років максимальна сума становить 2 млн. євро * 10/8 = 2,5 млн. євро);
  • на період до 5 років такий самий, як і для позик терміном на 5 років.

 У випадку гарантій (Гарантія не може перевищувати 80 % від суми базового кредиту).

  • строком на 10 років - гривневий еквівалент 3 млн. євро;
  • для періоду від 5 до 10 років обчислюється шляхом множення гривневого еквіваленту 3 млн. євро на співвідношення між 10 роками та фактичною тривалістю гарантії (наприклад, для гарантії тривалістю 8 років максимальна сума гарантії становить 3 млн. євро * 10/8 = 3,75 млн. євро);
  • на період до 5 років такий самий, як і для гарантій терміном на 5 років.

У разі надання грантів, включення субсидії відсоткової ставки або субсидії гарантійного внеску
  • Гривневий еквівалент 800 000 євро.

Відповідне законодавство не містить жодних положень щодо допустимих витрат чи інтенсивності допомоги. Отже, вищезазначені порогові значення застосовуються незалежно від мети (наприклад, для інвестицій, для покриття операційних витрат) допомоги.

Допомога, що надається новоствореному малому підприємству, підлягає контролю за державною допомогою, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, Постанов, Розпоряджень, наказів) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

Однак допомогу на стартап не можна надавати компаніям, які перебувають у скрутному фінансовому становищі.

 ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України № 57 від 7 лютого 2018 року про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для забезпечення розвитку регіонів та підтримки середнього та малого підприємництва

Стаття 22 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги допустимими для внутрішнього ринку у застосуванні статей 107 та 108 Договору (OJ L 187, 26.6.2014, с. 1-78) (зведена версія). Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога