Чинна державна допомога

Чинна допомога означає:

  • програму державної допомоги або індивідуальну державну допомогу, визнану допустимою за рішенням Антимонопольного комітету України (АМКУ);
  • програму державної допомоги або індивідуальну державну допомогу, що вважаються допустимими, якщо АМКУ не прийняв рішення про повідомлену допомогу протягом строку, передбаченого Законом про державну допомогу (ЗДД);
  • програму державної допомоги або індивідуальну  допомогу, звільнені від повідомлення згідно із ЗДД (заходи блокових виключень) - однак, зверніть увагу, що на сьогодні таких винятків не передбачено;
  • будь-яку державну допомогу, щодо якої закінчився строк позовної давності для повернення допомоги;
  • програму державної допомоги, яка набула чинності до набуття чинності ЗДД і яка досі застосовується.

На відміну від цього, «нова допомога» - це всі програми допомоги та індивідуальні заходи допомоги, які не є чинною допомогою, включаючи зміни до чинної допомоги.

Відповідно до Угоди про Асоціацію, стосовно чинної допомоги Україна зобов’язана: 
  • збирати інформацію про чинну допомогу та створити до 31.12.2020 р. вичерпний перелік програм допомоги, введених до набуття чинності ЗДД, та
  • узгодити такі програми допомоги з критеріями державної допомоги до 31.12.2022 року.

 

У той же час АМКУ повинен постійно переглядати всі інші чинні програми допомоги в Україні, включаючи ті, що були погоджені АМКУ або підпадали під блокові виключення, щоб забезпечити їх відповідність належним вимогам у сфері державної допомоги.

Для отримання додаткової інформації див. Моніторинг.

<= Контроль державної допомоги <= Процедурні правила