Допомога на професійну підготовку

Природа допомоги на професійну підготовку

Критерії допомоги на професійну підготовку повинні застосовуватися лише до заходів професійної підготовки, які становлять державну допомогу у значенні Статті 1 ЗДД. Ця стаття не охоплює багато заходів професійної підготовки, але вони є загальними заходами, оскільки вони відкриті для всіх підприємств у всіх галузях без дискримінації та без дискреційних повноважень для органів, що застосовують цей захід, наприклад загальні програми податкового стимулювання, такі як автоматичні податкові пільги, відкриті для всіх фірм, які інвестують у професійну підготовку працівників.

З огляду на той факт, що підприємства недостатньо інвестують у професійну підготовку своїх працівників,  допомога на професійну підготовку може забезпечити позитивні зовнішні ефекти для суспільства в цілому. Допомога на професійну підготовку збільшує кількість кваліфікованих робітників та покращує конкурентоспроможність компаній.

 Особливі вимоги що стосуються допомоги на професійну підготовку

Відповідно до критеріїв допомоги на професійну підготовку, допомога на професійну підготовку не може надаватися підприємствам, які були визнані банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство, перебувають у процесі ліквідації, мають заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців та Пенсійним Фондом України, які визнають свою нездатність своєчасно виконувати зобов'язання перед кредиторами через незадовільний фінансовий стан.

Для того, щоб гарантувати, що державна допомога обмежується мінімально необхідним, допустима інтенсивність  допомоги на професійну підготовку модулюється відповідно до розміру підприємства та категорій працівників, що проходять професійну підготовку.

Допомога на професійну підготовку може бути надана до 50 відсотків допустимих витрат. Інтенсивність державної допомоги може бути збільшена, але не більше ніж до 70 відсотків, наприклад, у таких випадках:

За певних умов  допомога на професійну підготовку працівникам у галузі морського транспорту може бути забезпечена до 100% від допустимих витрат.

Допустимі витрати - це витрати, які безпосередньо пов'язані з навчальним проектом, тобто:   
  • витрати на персонал тренерів за години, протягом яких тренери беруть участь у професійній підготовці;
  • експлуатаційні витрати тренерів та працівників, безпосередньо пов'язані з навчальним проектом, такі як витрати на проїзд, витрати на проживання, матеріали та устаткування, безпосередньо пов'язані з проектом, амортизація інструментів та обладнання, в тій мірі, в якій вони використовуються виключно для навчального проекту;
  • витрати на консультативні послуги, пов'язані з навчальним проектом;
  • витрати на персонал для працівників та загальні непрямі витрати (адміністративні витрати, орендна плата, накладні витрати) за години, протягом яких працівники беруть участь у професійній підготовці.

Допомога, що надається на професійну підготовку , підлягає контролю державної допомоги, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанов, розпоряджень, наказів) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи така державна допомога допустимою відповідно до правил державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ

  • • В ЄС критерії допомоги на професійну підготовку наведені у статті 31 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року, що визначає деякі категорії допомоги допустимими для внутрішнього ринку у застосуванні статей 107 та 108 Договору - консолідована версія : 05/04/2021 Це положення діятиме до 31 грудня 2023 р.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога