Допомога для кіно та інших аудіовізуальних творів

Правила державної допомоги щодо фільмів та інших аудіовізуальних творів (далі "фільми") охоплюють усі аспекти створення фільму - від концепції сюжету до презентації аудиторії. Допомога на відеоігри та радіопрограми може надаватися за правилами для сфери культури, а не за правилами щодо фільмів, за умови демонстрації культурних чи освітніх цілей. Допомога кінотеатрам та кінофестивалям також підпадає під  правила для сфери культури, а не під правила до фільмів.

Особливі вимоги

Для допомоги є допустимими лише ті фільми, які пройшли національний «культурний тест». Ця вимога виконується, якщо виріб відповідає умовам, визначеним додатком 1 Закону України «Про державну підтримку кіноіндустрії».

Максимальна інтенсивність допомоги для виробництва:

  • 50% допустимих витрат в принципі;
  • 60% допустимих витрат на транскордонне виробництво, що фінансується Україною та принаймні однією Державою-Членом Європейського Союзу, і залучає розробників з України та принаймні з однієї Держави-Члена Європейського Союзу;
  • до 100% допустимих витрат на спільне виробництво за участю країн зі списку Комітету з підтримки розвитку Організації з економічного співробітництва та розвитку;
  • 100% допустимих витрат на так звані важкі фільми.

Складні фільми означають короткометражні фільми, фільми режисерів, що вперше та вдруге працюють над фільмом, документальні фільми, або малобюджетні, або іншим чином комерційно важкі твори. Фільми, єдиною оригінальною версією яких є офіційна мова України, і ймовірно, що бюджет виробництва фільму не буде повернутий за жодної форми розповсюдження, можуть розглядатися як важкі фільми в цьому контексті.

Діяльність з розповсюдження та просування фільмів повинна підтримуватися в тих самих межах, що і та, яка застосовується для виробництва фільму.

Допомога на передвиробничу діяльність також може отримати вигоду від допомоги на 100%. Однак, якщо за сценарієм або проектом, що вийшов, створюється фільм, витрати на підготовку до виробництва повинні бути включені до загального бюджету та враховані при розрахунку інтенсивності допомоги.

Допустимі витрати - це вартість написання сценарію та розробка фільмів, загальна вартість виробництва фільмів, включаючи вартість покращення їхньої доступності для людей з обмеженими можливостями та витрати на розповсюдження та просування фільмів.

Надавач допомоги може вимагати мінімального рівня виробничої діяльності в Україні, але цей рівень не може перевищувати 50% від загального бюджету виробництва. Якщо фільм знімається в інших країнах, продюсер може вільно витратити за межами України щонайменше 20% виробничого бюджету за умови надання допомоги в Україні.

Надавач допомоги повинен заохочувати та підтримувати виробників передавати копію фільму, що отримує допомогу, в Українське державне агентство з питань кіно.

Допомога, що надається на кіно та інші аудіовізуальні твори, підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанови, розпорядження, накази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи допустима така державна допомога выдповыдно до правил державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ

    • Повідомлення Комісії з питань державної допомоги для фільмів та інших аудіовізуальних творів (OJ C 332, 15.11.2013р., с. 1-11)
    • Стаття 54 Регламенту Комісії (ЄС) № 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги допустимими для внутрішнього ринку у застосуванні статей 107 та 108 Договору (OJ L 187, 26.6.2014, с. 1-78) (зведена версія)

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога