Допомога у сфері культури

Сутність державної допомоги у сфері культури

Поняття культури дуже широке. Воно охоплює музеї, архіви, бібліотеки, художні та культурні центри чи простори, театри, оперні театри, концертні зали, археологічні пам'ятки, пам'ятники, історичні місця та будівлі, традиційні звичаї та ремесла, фестивалі, виставки тощо.

Крім того, природна спадщина ( збереження біорізноманіття, середовищ існування та видів - зоопарки, природні парки) також охоплюються поняттям "культура".

У той же час не всі заходи, пов'язані з культурою, стосуються державної допомоги у сфері культури відповідно до Статті 1 ЗДД. Діяльність зі збереження культури або спадщини, доступна для широкого загалу безкоштовно, виконує виключно соціальні та культурні цілі і не підпадає під дію ЗДД, оскільки не передбачає економічної діяльності.

Подібним чином, якщо відвідувачі культурного закладу або учасники діяльності з охорони культури,  спадщини чи природи, відкриті для широкого загалу, повинні сплатити грошовий внесок, який не покриває більше половини справжніх витрат, допомога цій установі чи діяльності також не підпадає під ЗДД, оскільки сплачений внесок не може вважатися справжньою винагородою за надану послугу.

Більше того, заходи підтримки діяльності, що мають суто місцевий вплив, не впливають на торгівлю, тому вони виходять за рамки правил державної допомоги. Це має місце, якщо бенефіціар надає послуги в обмеженій зоні в межах України, і навряд чи залучить клієнтів / відвідувачів з країн-членів ЄС, і якщо не можна передбачити, що цей захід має більш ніж незначний вплив на умови транскордонних інвестицій або установ.

Типовий приклад стосується державного фінансування місцевих музеїв, театрів, історичних місць, виставок та культурних подій, які навряд чи можуть залучити користувачів чи відвідувачів з країн-членів ЄС, або у випадку культурних продуктів, які з мовних та географічних причин призначені для місцевої аудиторії.

З іншого боку, організація музично-театральних фестивалів чи виставок рідкісних картин відомих художників, яка має приносити задовільний дохід від відвідувачів, і яка може залучити аудиторію з держав-членів ЄС, повинна розглядатися як економічна за своїм характером і широким (а не місцевим ) охопленням. Тому державне фінансування таких заходів, швидше за все, буде вважатися державною допомогою. 

Особливі вимоги

Правила державної допомоги дозволяють інвестувати та надавати операційну допомогу для таких цілей та видів діяльності:

 • Музеї, архіви, бібліотеки, мистецькі та культурні центри чи приміщення, театри, кінотеатри, планетарій, оперні театри, концертні зали, інші організації, що виконують вистави в прямому ефірі, установи кіно спадщини та інші подібні мистецькі та культурні інфраструктури, організації та установи
 • Матеріальна спадщина, включаючи всі форми рухомої або нерухомої культурної спадщини та археологічні розкопки, пам'ятники, історичні місця та споруди; природна спадщина, пов’язана з культурною спадщиною, або якщо вона офіційно визнана Міністерством культури України як культурна чи природна спадщина
 • Нематеріальна спадщина у будь-якій формі, включаючи фольклористичні звичаї та ремесла
 • Мистецькі чи культурні заходи та вистави, фестивалі, виставки та інші подібні культурні заходи
 • Культурно-мистецька освітня діяльність, а також пропагування розуміння важливості захисту та сприяння різноманітності культурних виразів через освітні програми та програми підвищення обізнаності громадськості, в тому числі із використанням нових технологій
 • Написання, редагування, виготовлення, розповсюдження, оцифрування та публікація музики та літератури, включаючи переклади
 • Преса та журнали, якщо вони видаються в друкованому вигляді або в електронному вигляді, якщо товар можна вважати культурним

 Інвестиційна допомога для культури, природи та збереження спадщини

Допустимі витрати - це інвестиційні витрати у матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з наступними витратами:

 • витрати на будівництво, модернізацію, придбання, збереження або вдосконалення інфраструктури, якщо щонайменше 80% часу або просторової потужності на рік використовується для культурних цілей;
 • витрати на придбання, включаючи оренду, передачу володіння або фізичне переміщення культурної спадщини;
 • витрати на охорону, збереження, відновлення та реабілітацію матеріальної та нематеріальної культурної спадщини, включаючи додаткові витрати на зберігання за відповідних умов, спеціальні інструменти, матеріали та витрати на документацію, дослідження, оцифрування та публікацію;
 • витрати на покращення доступності культурної спадщини для громадськості, включаючи витрати на оцифрування та інші нові технології, витрати на покращення доступності для людей з особливими потребами (пандуси та підйомники для інвалідів, індикатори Брайля та практичні експонати в музеях тощо ) та сприяння культурному різноманіттю щодо презентацій, програм та відвідувачів;
 • витрати на культурні проекти та заходи, програми співпраці та обміну та гранти, включаючи витрати на процедури відбору, витрати на просування та витрати, понесені безпосередньо в результаті проекту.

Сума допомоги не може перевищувати різницю між допустимими витратами та операційним прибутком інвестиції (розрив у фінансуванні).

Операційний прибуток означає різницю між доходами та операційними витратами протягом економічного життя інвестиції, де ця різниця є позитивною. Операційні витрати включають такі витрати, як витрати на персонал, матеріали, послуги за контрактом, комунікації, енергію, обслуговування, оренду приміщень, адміністрацію, але виключають нарахування амортизації та витрати на фінансування, якщо вони були покриті інвестиційною допомогою.

Оперативна допомога для збереження культури, природи та спадщини

Прийнятними експлуатаційними витратами є

 • витрати закладу культури або об’єкта спадщини, пов’язані з безперервною або періодичною діяльністю, включаючи виставки, вистави та заходи та подібні культурні заходи, що відбуваються під час звичайної діяльності;
 • витрати на культурно-мистецьку освітню діяльність, а також на пропаганду розуміння важливості захисту та сприяння різноманітності культурних виразів через освітні програми та програми підвищення обізнаності громадськості, в тому числі із застосуванням нових технологій;
 • витрати на поліпшення доступу громадськості до культурного закладу чи об’єктів спадщини та заходів, включаючи витрати на оцифрування та використання нових технологій, а також витрати на покращення доступності для людей з інвалідністю;
 • операційні витрати, безпосередньо пов'язані з культурним проектом чи діяльністю, такі як оренда або оренда нерухомості та культурних об'єктів, витрати на проїзд, матеріали та матеріали, безпосередньо пов'язані з культурним проектом чи діяльністю, архітектурні споруди для виставок та декорацій, позика, оренда та амортизація інструментів, програмного забезпечення та обладнання, витрат на права доступу до творів, що охороняються авторським правом, та іншого пов'язаного з ними вмісту, захищеного правами інтелектуальної власності, витрат на просування та витрат, понесених безпосередньо в результаті проекту чи діяльності; амортизаційні відрахування та витрати на фінансування є прийнятними лише у тому випадку, якщо вони не були покриті інвестиційною допомогою;
 • витрати на персонал, що працює в культурному закладі, на об'єкті спадщини або на проекті;
 • витрати на консультативні та допоміжні послуги, що надаються сторонніми консультантами та постачальниками послуг, понесені безпосередньо в результаті проекту.

Сума допомоги не може перевищувати операційні збитки за відповідний період.

Для інвестиційної допомоги та операційної допомоги, кожна з яких не перевищує 2 млн. грн., як альтернатива застосуванню розрахунку розриву у фінансуванні, максимальний розмір допомоги може бути встановлений у розмірі 80% допустимих витрат (лише 70% у випадку написання, редагування, виготовлення, розповсюдження, оцифрування та публікації музики та літератури, включаючи переклади). Цей спрощений розрахунок не може застосовуватися для преси та журналів.

Допомога, що надається на культуру,, підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанови, розпорядження, накази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

Однак допомога в галузі культури не може бути надана компаніям, які перебувають у важкому фінансовому становищі.

ДОКУМЕНТИ

 • Стаття 53 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 та 108 Договору (ОВ L 187, 26.6.2014, с. 78) (зведена версія). Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога