Нецільове використання допомоги

Нецільове використання допомоги - це коли державна допомога використовується всупереч рішенню Антимонопольного комітету України (АМКУ), а також якщо допомога використовується без виконання умов, встановлених у звільненні від обов'язку повідомлення про державну допомогу, або використана всупереч цілям, зазначеним у повідомленні про державну допомогу. 

Наприклад, у випадку погодженої регіональної інвестиційної допомоги,  допомогою зловживають, якщо суб'єкт господарювання покриває нею свої операційні витрати. 

Основні етапи процедури:

  • У разі отримання інформації про зловживання державною допомогою (в результаті моніторингу або скарги) АМКУ може вимагати інформацію від надавача допомоги, одержувача державної допомоги та інших зацікавлених сторін;
  • АМКУ може прийняти рішення про зупинення подальшого надання державної допомоги, якою зловживають;
  • АМКУ може розпочати офіційну процедуру розслідування, якщо сумнівається, чи можна вважати цей захід допустимим.

 У випадку, якщо АМКУ виявить, що допомога є недопустимою (негативне рішення), він наказує повернути допомогу.

<= Контроль державної допомоги <= Процедурні правила