Допомога у сфері спорту

Сутність допомоги у сфері спорту

Не всі заходи, пов'язані зі спортом, становлять державну допомогу відповідно до Статті 1 ЗДД. Заходи, пов'язані з аматорським спортом та тренуванням молоді, не підпадають під дію ЗДД, оскільки ця діяльність не кваліфікується, як економічна. Подібно до цього інфраструктура, яка є доступною для широкої громадськості безкоштовно (наприклад, тренажерний зал на відкритому повітрі та бігові доріжки), також не охоплюється правилами державної допомоги.

Більше того, заходи підтримки, що мають суто місцевий вплив, не впливають на торгівлю, тому вони виходять за рамки правил державної допомоги. Це має місце в тому випадку, якщо бенефіціар надає послуги в обмеженій зоні в межах України, навряд чи залучить споживачів з країн-членів ЄС, і якщо не можна передбачити, що цей захід має більш ніж незначний вплив на умови транскордонних інвестицій або закладу. Це стосується, наприклад, державного фінансування спортивних та розважальних закладів (тренажерний зал, басейни тощо), що обслуговують переважно місцеву аудиторію і навряд чи можуть залучити клієнтів або інвестиції з країн-членів ЄС.

Витрати, пов'язані з: організацією спортивних заходів та виплатами ліцензій на організацію заходів або змагань, фінансування заробітної плати професійних спортсменів, підготовчих та підготовчих або кваліфікаційних витрат, або оплата участі не охоплюються правилами нижче. Ці витрати дійсно представляють експлуатаційні витрати на інфраструктуру, тому не можуть бути покриті державною допомогою для спорту та багатофункціональної інфраструктури. Однак такі витрати можуть бути покриті за допомогою незначної допомоги.

Спеціальні вимоги

Правила державної допомоги дозволяють інвестиційну та операційну допомогу у випадку спортивної інфраструктури, а інвестиційну допомогу - лише у випадку багатофункціональної рекреаційної інфраструктури.

Багатофункціональна рекреаційна інфраструктура складається з баз відпочинку з багатофункціональним характером, зокрема культурно-рекреаційних послуг, за винятком парків відпочинку та готельних закладів.

Доступ до спортивної або багатофункціональної інфраструктури відпочинку, що отримує державну допомогу, повинен бути відкритим для кількох користувачів і надаватися на прозорій та недискримінаційній основі. Суб’єкти господарювання, які фінансують щонайменше 30% інвестиційних витрат на інфраструктуру, можуть мати пільговий доступ за вигідніших умов (наприклад, за нижчою ціною), за умови, що ці умови будуть загальнодоступними.

Спортивна інфраструктура, що отримує допомогу, не може використовуватися виключно одним професійним спортивним клубом. Використання допоміжної спортивної інфраструктури іншими професійними або непрофесійними спортивними споживачами має щорічно становити щонайменше 20% фактичної пропускної спроможності.

Якщо отримувач допомоги не планує використовувати інфраструктуру, доручення третій стороні на використання інфраструктуру повинно бути призначене на відкритій, прозорій та недискримінаційній основі, з належним урахуванням застосовних правил закупівель.

Інвестиційна допомога для спортивної та багатофункціональної рекреаційної інфраструктури

Допустимі витрати - це інвестиційні витрати в матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з будівництвом або модернізацією даного об'єкта.

Сума допомоги не може перевищувати різницю між допустимими витратами та операційним прибутком інвестиції (розрив у фінансуванні). Операційний прибуток означає різницю між доходами та операційними витратами протягом економічного життя інвестиції, де ця різниця є позитивною. Операційні витрати включають такі витрати, як витрати на персонал, матеріали, послуги за контрактом, комунікації, енергію, обслуговування, оренду приміщень, адміністрацію, але виключають нарахування амортизації та витрати на фінансування, якщо вони були покриті інвестиційною допомогою.

Оперативна допомога для спортивної інфраструктури

Оперативна допомога дозволяється лише у випадку спортивної інфраструктури. Допустимі витрати - це операційні витрати на надання послуг інфраструктурою.

Сума допомоги не може перевищувати операційні збитки за відповідний період.

Для інвестиційної та операційної допомоги, кожна з яких не перевищує 2 млн. євро, максимальна сума допомоги може бути встановлена на рівні 80% допустимих витрат, як альтернатива застосуванню розрахунку розриву у фінансуванні.

Допомога, що надається на спортивну та багатофункціональну інфраструктуру, підлягає контролю, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, договорів, розпорядження, постанови, укази) до Антимонопольного комітету України (АМКУ) для того, щоб вирішити, чи така державна допомога допустима відповідно до правил державної допомоги.

Однак допомога для спортивної та багатофункціональної інфраструктури не може бути надана компаніям, які перебувають у важкому фінансовому становищі.

ДОКУМЕНТИ

  • Стаття 55 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 та 108 Договору (ОВ L 187, 26.6.2014, с. 78) (зведена версія). Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога