Допомога для місцевої інфраструктури

Сутність державної допомоги для місцевої інфраструктури

Місцева інфраструктура - це інфраструктура, яка сприяє на місцевому рівні поліпшенню ділового та споживчого середовища або розвитку та модернізації промислової бази.
Місцевий вимір інфраструктури визначається тим фактом, що сума допомоги не перевищує 10 гривень гривень, або коли загальні витрати на проект не перевищують 20 гривень гривень, що надається на ту саму інфраструктуру.
Прикладами місцевої інфраструктури є бізнес-інкубатори, центри розробки продуктів, логістичні центри, інфраструктура паркування та їзди, інфраструктура реабілітації здоров’я, залізничні колії в межах промислового або логістичного центру, готельні приміщення, зарядні станції для електромобілів, відновлення / модернізація старих будівель станцій рейок
У той же час допомога для місцевої інфраструктури не може бути надана для таких типів інфраструктур, оскільки для них застосовуються конкретні правила державної допомоги: дослідницькі інфраструктури, інноваційні кластери, енергоефективне централізоване опалення та охолодження, енергетична інфраструктура, переробка та повторне використання відходів , широкосмугова інфраструктура, культура та збереження спадщини, спортивна та багатофункціональна рекреаційна інфраструктура, аеропорти та порти.
Більше того, допомога для місцевої інфраструктури не може бути надана для інфраструктури, яка побудована для підприємств, що ідентифікують заздалегідь, та адаптована до їх потреб (виділена інфраструктура).

Особливі вимоги

Правила державної допомоги дозволяють інвестиційну допомогу для місцевої інфраструктури.
Допустимі витрати - це інвестиційні витрати в матеріальні та нематеріальні активи, пов'язані з будівництвом або модернізацією даного об'єкта.
Сума допомоги не може перевищувати різницю між допустимими витратами та операційним прибутком інвестиції (розрив у фінансуванні). Операційний прибуток означає різницю між доходами та операційними витратами протягом економічного життя інвестиції, де ця різниця є позитивною. Операційні витрати включають такі витрати, як витрати на персонал, матеріали, послуги за контрактом, комунікації, енергію, обслуговування, оренду приміщень, адміністрацію, але виключають нарахування амортизації та витрати на фінансування, якщо вони були покриті інвестиційною допомогою.

Якщо отримувач допомоги не планує експлуатувати інфраструктуру, доручення третій стороні експлуатувати інфраструктуру повинно бути призначене на відкритій, прозорій та недискримінаційній основі, з належним урахуванням застосовних правил закупівель.

Допомога, що надається на місцеву інфраструктуру, підлягає контролю за державною допомогою, що вимагає попереднього повідомлення про всі нові заходи допомоги, тобто програми державної допомоги або індивідуальні заходи допомоги, що випливають із відповідної правової основи надання допомоги (наприклад, проекти актів, положень, рішень, контрактів, постанов, розпоряджень, наказів) до Антимонопольного комітету України (АМКУ), щоб вирішити, чи сумісна така державна допомога з правилами державної допомоги.

ДОКУМЕНТИ
  • Стаття 56 Регламенту Комісії (ЄС) No 651/2014 від 17 червня 2014 року про визнання певних категорій допомоги сумісними з внутрішнім ринком у застосуванні статей 107 та 108 Договору (ОВ L 187, 26.6.2014, с. 78) (зведена версія). Це положення діятиме до 31 грудня 2023 року.

<= Контроль державної допомоги <= Допустима допомога